Információk olvasása

Ki jelentheti a visszaélést?

Az érintett szervezet:

 • foglalkoztatottjai (pl. munkavállaló, köztisztviselő, közalkalmazott, kormányzati tisztviselő stb.),
 • volt foglalkoztatottjai,
 • leendő foglalkoztatottjai, akiknél már megkezdődött a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás,
 • jelenleg szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozók és egyéni cégek,
 • jelenlegi és volt alvállalkozói és beszállítói, továbbá a felügyeletük és irányításuk alatt dolgozó személyek,
 • tulajdonosai, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyek,
 • gyakornokai és önkéntesei.
Mit lehet bejelenteni?
 • jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy
 • mulasztásra, illetve
 • egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
Hogy lehet a bejelentést megtenni?
 • írásban az alábbiakban található űrlapon, vagy
 • szóban az alábbi telefonszámon, vagy
 • személyesen az alábbi elérhetőségen lehet megtenni.
Milyen személyes adatokat kell megadni?
 • név
 • e-mail cím
 • dönthet úgy is, hogy anonim szeretne maradni az eljárás során.
Visszaigazolják-e a bejelentést?

Igen, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, melyben a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

Mi a bejelentés kivizsgálásának határideje?
 • Legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (Harminc) nap.
 • A határidő meghosszabbítására különösen indokolt esetben van lehetőség, ekkor sem lehet hosszabb 3 (Három) hónapnál.
Mi a tájékoztatás módja a bejelentés kivizsgálásáról?
 • Írásban történik tájékoztatás a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.
 • Nem szükséges írásbeli tájékoztatás, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője és a bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

A www.panaszdoboz.hu címen elérhető honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Horváth H. Gábor ügyvéd (Dr. Horváth H. Gábor Ügyvédi Iroda) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

MINDEN JOG FENNTARTVA - COPYRIGHT © 2023

Készítette: honlap-weboldal.hu